BoekenKBC: 736-001-702921
KBC: 736-302-132028
BIC: KREDBEBB
IBAN: BE17 7360 01702921
IBAN: BE37 7363 0213 2028

Contact

Solvynsstraat 11
2018 Antwerpen
Stratenplan

Tel: 03 238 94 32
Fax: 03 216 34 03


Diensten gerechtsdeurwaarder

Onze diensten

Gerechtsdeurwaarders Guido Pierets - René Schmit zijn u graag van dienst op de volgende manieren:

Wat is een gerechtsdeurwaarder?

De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ministerieel ambtenaar benoemd door de Koning. Hij is primair verantwoordelijk voor het invorderen van schuldvorderingen. Daarnaast worden hem specifieke taken toegekend door de Wet. Deze zijn vervat in het Gerechtelijk Wetboek.

Zodra men geconfronteerd wordt met een wanbetaler, kan men beroep doen op de gerechtsdeurwaarder. Deze kan zowel minnelijk als gerechtelijk de schuldvordering innen. Dit alles gebeurt natuurlijk in samenspraak met de cliënt.

Eventueel wordt er op voorhand een plaatsbezoek en solvabiliteitsonderzoek verricht, zodat de cliënt achteraf niet geconfronteerd wordt met een zeer hoge rekening zonder resultaat.